Andrius Bialobžeskis, Tomas Žaibus, Arnoldas Jalianiauskas atlieką dainą pokario partizanų maršą - Alytė (2007 m.)


1915 m. kaizerinės Vokietijos kariuomenė priartėjo prie Kauno ir rugpjūčio mėnesį šturmavo vieną geriausiai įrengtų carinės Rusijos miestą - tvirtovę. Pagrindinis smūgis teko pirmam, antram ir trečiam Kauno fortams. Po 11 dienų intensyvios artilerijos (įskaitant pabūklą Didžioji Berta) ugnies gynyba buvo pralaužta. Ištraukos iš S. Bartkaus laidos Požiūris.


Laisvės kovotojų veteranų choras atlieka dainą maršą Žygis į Vilnių.


1947 m. Partizanų įvykdyta Marijampolės komunistrų aktyvo sunaikinimo operacija Mažyčio ir Pušelės sužadėtuvių metu, kurią organizavo Tauro apygardos Vytauto rinktinė. Autorinės teisės priklauso laidai Istorijos detektyvai , vedėjas V. Savukynas


Vokiečių nacių gynybiniai įtvirtinimai Giruliuose ir Smiltinėje bei slėptuvės Klaipėdos (Memelio) mieste 1939-1945 m. Pagal laidą Požiūris.


Vokietijos - TSRS karo pradžia 1941 m. birželio 22 d. Vermachto karo veiksmai Lietuvoje. Didelis II pasaulinio karo vokiečių ir sovietų tankų mūšis ties Raseiniais, Gruzdiškėse, kuriame dalyvavo sunkieji rusų tankai KV bei garsieji T-34. Ištraukos iš S.Bartkaus 2007-05-17 laidos „Požiūris.


Klaipėdos (Mėmelio) krašto ir Mažosios Lietuvos istorija bei jo prisijungimas prie Didžiosios Lietuvos 1923 metais. Klaipėdos sukilimo operacijos planavimas, eiga ir pasekmės. Tarpukario Lietuvos santykiai su Vokietija, Antantės šalimis, Rusija bei Tautų Sąjunga. Ištraukos iš R. Bružo dokumentinio filmo Sukilimas (2013 m.).


Историк Марк Солонин, по образованию — авиационный инженер-конструктор, анализирует причины авиакатастроф в Украине и Египте. Radio Svoboda. Итоги недели. 2015-11-07.


В. Суворов: Точка отсчёта Второй мировой - 1918 г.


Romualdas Marcinkus - Lietuvos aviacijos asas, Antrojo pasaulinio karo metais kovojęs Didžiosios Britanijos karališkose oro pajėgose (RAF), paimtas į vokiečių nelaisvę 1942 m. ir sencacingai pabėgęs iš vokiečių belaisvių stovyklos 1944 m. Deja, netrukus sugautas. Ištraukos iš Gražinos Sviderskytės dokumentinės laidos Uragano kapitonas.


Liūdnos ir linksmos pokario Lietuvos partizanų dainos. Partizaniškas dainas atlieka folkloro ansamblis Kupolė


1941 m. birželio mėn. prasidėjus lietuvių sukilimui prieš sovietų okupantus, 15 kaimo vyrų stoja į kovą prieš daug gausesnį ir geriau ginkluotą Raudonosios armijos dalinį prie perkėlos Biržulio ežere (Telšių r.) Pagal S. Bartkaus Požiūrį , 2006


1949 m. vasario mėn. buvo sušauktas Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, kuriame dalyvavo atstovai iš visos Lietuvos. Vasario 2–10 d. vyko pasitarimai. Vasario 10 d. Šiaulių apskr. (dabar – Radviliškio r.) Minaičių k. Stanislovo Mikniaus sodyboje įrengtame Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Grigonio-Užpalio bunkeryje prasidėjo darbas. Jau pirmame posėdyje buvo nutarta Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo organizaciją pavadinti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu (LLKS). Kituose posėdžiuose buvo sudaryta LLKS vadovybė, svarstoma sąjūdžio politinė programa, ginkluotojo pasipriešinimo programa, taktika, sąjūdžio politinė, ideologinė, organizacinė ir kita veikla, LLKS statutas, partizanų uniformos, pareigų ir laipsnių ženklai ir kt. Priimti kreipimaisi į sąjūdžio dalyvius ir kitus Lietuvos gyventojus. Tačiau svarbiausias tuomet parengtas dokumentas – tai 1949 m. vasario 16 d. LLKS Tarybos posėdyje priimta Deklaracija, kurią pasirašė aštuoni posėdžio dalyviai: LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas ir LLKS Tarybos nariai Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, Bronius Liesys-Naktis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Petras Bartkus-Žadgaila. Pagal G. Sviderskytės dok. filmą Žemaitis pas Berija


Nuo 1944 m. pabaigos iki septintojo dešimtmečio pr. Vilniaus KGB kalėjime ( rūmuose ) buvo nužudyta daugiau kaip tūkstantis laisvės kovotojų, politinių kalinių. 1944–1947 m. sušaudytų 766 žmonių palaikai buvo užkasti beveik miesto centre – Tuskulėnuose. Kur užkasti sušaudytų po 1950 m., kai Sovietų Sąjungoje vėl buvo įvesta mirties bausmė, žmonių palaikai, tiksliai nežinoma. Manoma, kad maždaug 30 km. spinduliu apie Vilnių yra ne viena iki šiol nežinota kapavietė. Laidoje pasakojama apie jų paieškas.


Partizanų generolas Jonas Žemaitis - Vytautas, ketvirtasis Lietuvos prezidentas. Ištraukos iš Juozo Sabolio 1995 m. dokumentinio filmo Ketvirtasis prezidentas apie Jono Žemaičio biografiją.


Lietuvos pogrindžio kovų partizaniškos dainos. Atlieka ansamblis Kupolė. grupė Skylė, Arnoldas Jalianiauskas, aktorius Gediminas Storpirštis.


Karaliaučiaus (Rytprūsių, dabartinio Kaliningrado)) žlugimas 1945 m. ir civilių gyventojų tragedija. Pabėgeliai ir vilko vaikai Lietuvoje. Pagal R. Bružo dokumentinių filmų ciklo Amžininkai seriją Vilko vaikai.


Širvinta (Shirwindt, Kutuzovas) - bene vienintelis pokaryje visiškai apleistas ir sunykęs miestas Europoje. Jis buvo įsikūręs Rytprūsių (Karaliaučiaus) pasienyje su Lietuva, šalia Kudirkos Naumiesčio. Ištraukos iš S. Bartkaus Požiūris , 2007 m.


Meniniame filme Sodybų tuštėjimo metas (1976 m.) yra nemažai pro sovietinę cenzūrą prasprūdusių rašytojo Jono Avyžiaus minčių apie Lietuvos nepriklausomybę ir kovą dėl jos. Šios citatos, kurios atvirai kritikuoja sovietų valdžią, ir, kaip nebūtų keista, jų nepastebėjo sovietų cenzūra.


Karas po karo prieš sovietų okupantus - Lietuvos partizanai 1944-1953 m. Ginkluotos rezitencijos paveldo (bunkerių) išsaugojimas. Pagal 2006-11-20 laidą Amžių šešėliuose


Apie buvusių Antrojo pasaulinio karo vokiečių karių ir karo belaisvių kapinių ir palaidojimo vietų tyrimus Lietuvoje, Tauragės raj.


1831 m. birželio 19 d. beveik visą Lietuvą išvadavusi jungtinė Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė, vadovaujama generolo Antano Gelgaudo (apie 12 600 sukilėlių), dėl Vilniaus miesto kontrolės Panerių kalvose susirėmė su carinės Rusijos kariuomenės daliniais. Didžiausią ir lemiamą sukilimo mūšį Lietuvos teritorijoje sukilėliai pralaimėjo. Kariuomėnės likučiams atsitraukiant link sienos liepos 13 d. generolas A. Gelgaudas buvo nušautas pačių sukilėlių. 1831 m. sukilimas yra nepelnytai pamirštas, palyginus su 1863 m. sukilimu. Tačiau 1831 m. įvykiai buvusios Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje traktuotinas net ne kaip sukilimas, o karas su Rusija, kurio metu veikė reguliarioji Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė.


Partizanų ir ryšininkių atsiminimai apie pokario partizanus, jų kovas bei išdavystes Lietuvoje 1946 - 1953 m. prieš NKVD pajėgas ir stribus. Laida Laiko ženklai, 2002-04-07


Patriotinės Laisvės dainas, skirtas partizanams, tremtiniams ir emigrantams atminti atlieka Veronika Povilionienė, Jonas Čepulis, Gytis Paškevičius ir kt.


1953 m. miršta TSRS diktatorius Josifas Stalinas. Pajutę laisvės gurkšnį 1956 m. sukyla Vengrija, vadovaujama Imrės Nadžio. Revoliucija žiauriai nuslopinama jėga, tačiau jos atgarsiai juntami ir Lietuvoje. Per 1955 m. Vėlines Kaune kyla pirmoji demonstracija. Po metų, 1956 m., Vilniuje ir Kaune prasideda nepatenkintų sovietų režimu studentų ir inteligentijos neramumai, kurie taip pat nuslopinami milicijos ir saugumo pajėgomis.


Lithuanian band Skyle in Ukrainian language performs Lithuanian partisans resistance song Pinavija (Peony, Півонія). 2014. Литва підтримує Україну. Литва поддерживает Украину.


Генерал барон Врангель, Литва и гражданская война в России. Baronas Piortas Vrangelis Rusijos pilietinio karo metais buvo baltagvardiečių generolas. Vokiečių kilmės lietuvis gimė Lietuvoje prie Zarasų.Nuo 1919 m. sausio buvo Pietų Rusijos ginkluotųjų pajėgų savanorių armijos vadas. Pasižymėjo Krymo gynyboje nuo Raudonosios armijos.


Trečiojo reicho generolo Eriko fon Manšteino (Erich von Manstein) protėvis - kunigaikščio Gedimino karvedys Manstas.


Виктор Суворов - Резун (Viktor Suvorov). Последний миф - документальный фильм сериал (1999 года, режиссер Игорь Шевцов, продюсер Владимир Синельников) по книгам Виктора Суворова Ледокол, День „М , Последняя республика, Самоубийство и Тень победы. Резюме (содержание), лучшие места, факты и идеи всех 18 серии в одном видео (эпизоде). Правда о Сталине и Гитлере, ответы на вопросы: Кто начал вторую мировую войну? Когда началась вторая мировая и великая отечественная война? Кто победил во второй мировой войне?


Lietuvos ir Lenkijos situacija Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 1943-1945 m. Teherano konferencija. Varšuvos sukilimas. Antroji sovietinė sovietinė okupacija. Bandymas kurti Lietuvos kariuomenę. Sukilimo prieš sovietų okupantus rengimas Vilniuje (Jonas Noreika - Generolas Vėtra).


1944 m. liepos mėn. mirtiname Antrojo pasaulinio karo mūšyje dėl Vilniaus miesto susikibo Vermachto, Raudonosios armijos ir lenkų Armijos Krajovos (Armia Krajowa) daliniai. Pagal. Sauliaus Bartkaus Požiūrį 2006 m.


1944 m. Antrojo pasaulinio karo mūšis prie Nemuno upės Lietuvoje tarp vokiečių ir sovietų kariuomenių. Nemunas - paskutinė rimta gamtinė kliūtis prieš sovietams įsiveržiant į Karaliaučių (Rytprūsius). Kovos lauko tyrinėjimai. Pagal laidą Požiūris , 2006-10-15


TSRS kariniai konfliktai po Antrojo pasaulinio karo lietuvių akimis: Vengrijos sukilimas 1956; Prahos pavasaris 1968; Kubos krizė 1962; Afganistano karas 1979. R. Bružo laida Amžininkai 2007 m.


Lietuvos savanorių nepriklausomybės kovos su raudonąja armija, bermontininkais ir lenkais 1919 - 1920 metais. Kariuomenės vadai, mūšiai, Vilniaus krašto okupacija.


Lithuanians special forces are preparing for the day that Russia turns from Crimea and the war in eastern Ukraine toward Baltic States. Lithuania has already become a front line of Moscow’s new Cold War with the West.


Tarpukario Lietuvos sienų apsauga. TSRS ultimatumas 1940 m. birželio 14 d. Raudonosios armijos įsiveržimas ir pirmoji sovietinė okupacija. Pirmoji sovietų okupantų teroro auka - lietuvių policininkas pasienietis Aleksandras Barauskas. Parengta pagal Sauliaus Bartkaus 2005-10-13 laidą Požiūris.


1981 m. sovietų žvalgyba patyrė vieną didžiausių savo nesėkmių – JAV agentams pavyko iš Varšuvos saugiai išvežti pulkininką Ryšardą Kuklinskį (Ryszard Jerzy Kukliński), kuris ilgą laiką perduodavo slapčiausius Varšuvos Sutarties dokumentus. Viljamas Kasėjus, JAV Centrinės žvalgybos valdybos vadovas, pasakė: „Niekas pasaulyje per pastaruosius 40 metų taip nepakenkė komunizmui, kaip šis lenkas.“ Sovietai negalėjo dovanoti pirmajam lenkų karininkui, atsidūrusiam NATO būstinėje. Pagal Algimanto Čekuolio laidą.


Paskutinieji mažiau žinomi miško broliai. Laisvės kryžkelės 2006 m.


Lietuvoje sovietams, kitaip nei Latvijoje ir Estijoje, okupatams nepavyko tiek nutautinti krašto. Pokalbis apie Lietuvos pokario partizanų ginkluotą kovą prieš krašto surusinimą, sovietų kolonistus, kolūkių kūrimą ir apie didžiausia partizanų antikolonistinę operaciją prieš persikėlelius Obšrūtų kaime. Pagal Žinių radijo, Bernardinai.lt ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro laidą Laisvės kryžkelės 2006-10-23.


Борьба с советским режимом началась в Прибалтике практически сразу после установления там советской власти. Наиболее активно она велась в Литве. В 1946 г. в Литве действовали 300 групп общей численностью около 30.000 человек.


Kai buvo kuriami filmai apie pokario Lietuvos partizanus V. V. Landsbergio Tripalvis (Tricolor) ir Jono Ohmano bei Vinco Sruoginio Nematomas frontas (Invisible front).


Apie Lietuvos generolo Povilo Plechavičiaus bandymą atkurti Lietuvos kariuomenę įkuriant Vietinę rinktinę Antrojo pasaulinio metais 1944 m., santykius su vokiečių kariuomene vermachtu, kovas su lenkų Armija Krajova, rinktinės išformavimą (sunaikinimą) bei tolimesnius generolo ir lietuvių kareivių likimus. Pagal Alfredo Bumblausko laidą Amžių šešėliuose , 2006-01-30 Taip pat rekomenduojame dokumentinį filmą apie Vietinės rinktinės 310-ojo bataliono vadą, būsimąjį ketvirtąjį Lietuvos prezidentą generolą Joną Žemaitį - Vytautą:


TSRS - Vokietijos karo pradžia ir 1941 m. birželio 23 d. ginkluotas sukilimas prieš sovietų valdžią Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos atstatymas ir nacių okupacijos pradžia. Sukilėlių atsiminimai. Parengta pagal laidas Tikros istorijos (2001 m.) ir Laiko ženklai (2002 m.).


Ar hitlerinei Vokietijai užėmus kraštą lietuviai organizavo pasikėsinimą į fiurerį Adolfą Hitlerį Klaipėdoje 1939 m.? Autorinės teisės priklauso laidai Istorijos detektyvai, vedėjas V. Savukynas.


Apie 1943 m. sovietų Raudonosios armijos suformuotą taip vadinamą 16-tąją lietuvišką diviziją, jos Antrojo pasaulinio karo mūšius Rytų fronte prie Oriolo, Kurske ir Lietuvoje su vokiečių vermachto kariuomene ir kareivių likimus. Rimo Bružo laida Amžininkai 2007-03-24


Laida apie dešimt pačių žymiausių ir žiauriausių bolševikų, kilusių iš Lietuvos. Daugelis jų padarė svaiginančias karjeras Tarybų Sąjungos karinėse ir saugumo struktūrose, o vėliau sulaukė liūdno galo Josifo Stalino vykdyto teroro (valymo) metais 1937 - 1938 m. Pagal Virginijus Savukyno Istorijos detektyvus.


TSRS atominės raketos Lietuvoje. Atominių pėdsakų paieškos Zokniuose ir Karmėlavoje. Ištraukos iš laidos Požiūris 2007 m.


Pokario partizanų kovos prieš sovietus Latvijoje ir Estijoje. Rezistencijos Lietuvoje skirtumai ir panašumai. Pagal Žinių radijo laidą Laisvės kryžkelės.2006-04-02.


Patriotinės Lietuvos atgimimo sajūdžio laikų laisvės dainos. Pabudome ir kelkimės, Bundau jau Baltija, Grįžtu namo, Laisvė, Šaukiu aš tautą, Palaimink Dieve mus, Broli neverk ir kitos pirmųjų laisvės metų laisvės dainos.


Radijo laida apie tai, kodėl tarpukario Lietuvos politinis ir karinis elitas be pasipriešinimo priėmė Lenkijos (1938), Vokietijos (1939) ir TSRS (1940) ultimatumus ir neteko nepriklausomybės. Žinių radijo laida iš ciklo Laisvės kryžkelės , 2007 m.


Видео добавлено:
Здесь могла бы быть ваша реклама. Формат 300х600.